คุณสนใจรถยนต์ไฟฟ้า EV รุ่นใด ?

สนใจรับข่าวสารรถยนต์ไฟฟ้า EV หรือไม่